Corona-aanpak Het Gouden Hart

18 augustus 2020

Bij Het Gouden Hart dragen wij zorg voor kwetsbare ouderen en onze medewerkers. Hierbij kijken we altijd naar wat wél kan. Zo ook met de aanpak van het coronavirus. Om die reden is een crisisteam opgericht. Verantwoordelijke managers vanuit alle betrokken vakgebieden zijn hierin actief, samen met een afgevaardigde van de cliëntenraad. Zij ontwikkelen het beleid en coördineren en monitoren de uitvoering hiervan op locaties. Op deze manier zijn we met elkaar in staat om zo goed mogelijk controle te houden op de locaties van Het Gouden Hart.

Inmiddels gelden er landelijk versoepelingen. Het Gouden Hart gaat uiteraard mee in deze versoepelingen, maar per locatie wordt gekeken naar een passende aanpak. Het Gouden Hart is onderdeel van Korian Groep, een Europese marktleider op het gebied van ouderenzorg. Onze Nederlandse organisatie volgt in haar beleid grotendeels onze Europese collega’s. Dit gaf een voorsprong door gebruik te maken van hun kennis en ervaring.

Onze organisatie in Nederland kenmerkt zich in tien op zichzelf staande locaties. Dit betekent dat er in overleg met de locatiemanager en aangesloten familieraad wordt besloten wat wel en niet kan op de locatie. Maatwerk en afstemming met familie is en blijft het belangrijkste. We hebben gekozen voor een fasegewijze aanpak:
  • Fase 1 Bezoek door 1 aangewezen persoon, waar nodig met afscheidingswand in bezoekruimte. Bij voorkeur van binnen en van buiten te benaderen.
  • Fase 2 Bezoek van één persoon op 1,5 meter afstand, in bezoekruimte met veiligheidsbarrière bijvoorbeeld tafel, maar zonder afscheidingswand. Bij maar 1 in- en uitgang evt. bewoner als eerste erin, tafels plaatsen en bewoner als laatste eruit. Bij verwachting dat afstand niet gehandhaafd zal/ kan worden, dan een los scherm op tafel plaatsen en/of begeleiding bieden. Eventueel is dit ook buiten op een terras/ tuin te realiseren.
  • Fase 3 Bezoek op meer dan 1,5 meter afstand op de eigen kamer, of buiten wandelen met meer dan 1,5 meter afstand in de tuin. Als de afstand niet mogelijk is bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel, dan beiden een mondkapje op en handschoenen aan.
  • Fase 4 Richtlijnen fase 3, maar dan bezoek op minder dan 1,5 meter zowel binnen, als buiten.
  • Fase 5 Familiebezoek normale situatie.
Op dit moment bevindt Het Gouden Hart zich in fase 3.

Communicatie met de familieleden verloopt in fase 3 altijd via de locatiemanager. Tijdens het corona-hoogtijde bracht het crisisteam wekelijks de bewoners, medewerkers en familieleden van de bewoners op de hoogte van de huidige stand van zaken door middel van videoboodschappen en brieven. Voordat de bezoekrestricties werden versoepeld verstuurden de locatiemanagers elke dag dagboeken met foto’s naar de familieleden.

Door middel van nauwe samenwerking met onze buitenlandse collega’s heeft elke locatie voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad. Wekelijks (en wanneer nodig dagelijks) wordt de voorraad uitgevraagd en zo nodig uitgeleverd.

Het is mogelijk om rondgeleid te worden. Uiteraard treffen wij voorzorgsmaatregelen zodat u de locatie veilig kunt bezichtigen ten tijde van corona. Welke maatregelen dit zijn hoort u vooraf. We nemen altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.