Covid-19 / coronavirus

26 maart 2020

Onze bewoners behoren tot de groep met het hoogste risico. Dit is dan ook de reden dat wij familie en bezoek tot nader bericht verzoeken geen bezoek te brengen aan onze locaties. Wanneer er bij hoge uitzondering, in overleg met de locatiemanager, wel een bezoek wordt gebracht aan de locatie, dan worden aangescherpte voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

Wij zijn ons bewust van de impact van deze beslissing. Het is een besluit dat voortkomt uit voortschrijdend inzicht en het beleid vanuit het RIVM om bezoek aan kwetsbare ouderen tot een minimum te beperken. Hier geven wij gehoor aan. Uitgangspunt voor ons is het belang van het buiten de deur houden van het Coronavirus. Dit belang is zeer groot en kunnen wij zo goed mogelijk behartigen door de hoeveelheid mensen op locatie zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat dit verzoek van grote impact is. Wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor de situatie en het feit dat wij de gezondheid van onze bewoners te allen tijde voorop stellen.