Covid-19 – bezoekbeleid ten tijde van het coronavirus

14 oktober 2020

Onze bewoners behoren tot de groep met het hoogste risico. Dit is dan ook de reden dat wij een beperkt bezoekbeleid hanteren op onze locaties. Belangrijk uitgangspunt op dit moment is om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, in lijn met de richtlijnen van het RIVM. In de eerste plaats voor de bewoners, maar ook voor bezoekers en onze medewerkers.

Het belang van het buiten de deuren houden van het coronavirus is groot en met dit beperkte bezoekbeleid stellen wij de gezondheid van alle betrokkenen voorop. Heeft u vragen over de richtlijnen, voorzorgsmaatregelen of ons algemeen beleid omtrent Covid-19? Neem dan contact op met de betreffende locatie. De coronamaatregelen zijn namelijk locatie specifiek, aangepast op de situatie in de regio en op de locatie.