Eerste vaccinatie bij bewoners Het Gouden Hart Harderwijk

24 februari 2021

Dinsdag 23 februari is de eerste COVID-19-vaccinatie bij de bewoners van Het Gouden Hart Harderwijk gezet. Wat betreft bewoners en medewerkers, een zeer mooie mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus.

Beetje nerveus
Zowel onder bewoners als personeel heerste er enige nervositeit. Het is dan ook een hele operatie om op deze schaal te vaccineren. Maar alles is zeer voorspoedig verlopen en de zenuwen waren snel voorbij. De huisarts is een kwartier na de laatste vaccinatie in huis gebleven om te monitoren of er zich geen onverwachte bijwerkingen voordeden, dit was gelukkig niet het geval.

Op naar de tweede vaccinatieronde
We kijken terug op een goede organisatie en soepel verlopende eerste ronde van het vaccineren. Bewoners zijn blij en opgelucht dat ze de vaccinatie hebben ontvangen. Dit hebben we dan ook met elkaar gevierd met een kop koffie en een toepasselijk gebakje. Op naar de tweede vaccinatieronde!