Hoe worden de woon- en zorgkosten betaald?

16 maart 2020

Binnen locaties van Het Gouden Hart is een zorgindicatie niet noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, van zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7 intensieve zorg en begeleiding. Heeft u zorg nodig dan is een zorgindicatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz vanaf zorgprofiel VV04) ) nodig. De zorgkosten worden vanuit de Wet Langdurige Zorg vergoed via het zorgkantoor. Voor het gebruik van het zorgbudget betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebaseerd op het zogenaamde lage tarief.

De vanaf woonkosten van onze luxe appartementen liggen tussen de € 2.200 en € 2.900 per maand. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de locatie en grootte van het appartement.