Hoe worden de woon- en zorgkosten betaald?

16 maart 2020

Binnen locaties van Het Gouden Hart is een zorgindicatie niet noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, van zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7 intensieve zorg en begeleiding. Heeft u zorg nodig dan is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) nodig. Vanaf zorgprofiel VV 4 zijn bewoners bij ons welkom. De zorgkosten worden dan ook vergoed via het CAK. De wettelijke eigen bijdrage is op basis van het aantrekkelijke lage tarief.

De woonkosten van onze luxe appartementen liggen tussen de € 2.200 en € 2.900 per maand. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de locatie en grootte van het appartement, maar ook van de servicekosten en/of extra service die u wilt afnemen. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld drankjes, maaltijden, wasvoorziening en schoonmaak.