Wat is een ECD?

13 mei 2020

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij alle gegevens over een bewoner vast. Dit systeem is dienend aan de werkwijze van onze medewerkers. Het helpt ons vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg. Tevens helpt het ons de zorgverlening te monitoren door middel van rapportages op zorgdoelen. De gegevens vanuit het ECD kunnen eenvoudig naar het zorgplan worden vertaald.