Wonen

Het Gouden Hart heeft kleinschalige zorgvilla’s op unieke locaties. Op elke locatie bieden we keus uit verschillende appartementen, zowel voor alleenwonenden als voor echtparen. U richt uw appartement in met uw eigen meubelen  zodat u zich snel thuis voelt. Iedere bewoner heeft een persoonlijk alarmeringssysteem waarmee 24 uur per dag hulp kan worden ingeroepen. Wij  bieden u een veilig thuis! Kenmerkend voor elke locatie is de huiselijke sfeer en kleinschaligheid. Alle villa’s hebben een woonkamer, eetkamer, eigen keuken, wasruimte en bibliotheek. 

Activiteiten

Hoe u de dag doorbrengt bepaalt u uiteraard zelf. Hobby’s, wandelen, muziek luisteren of een uitstapje maken: er zijn legio mogelijkheden. Activiteiten zorgen voor stimulering en behoud van vaardigheden. Wij ondersteunen u bij de dagindeling en de activiteiten die u – buitenshuis of binnenshuis – wilt ondernemen. Is er sprake van dementie dan bieden wij structuur. Als u dat leuk vindt kunt u ook in en om het huis actief zijn bijvoorbeeld bij de maaltijdbereiding of tuinieren. Uw gasten zijn altijd welkom en kunnen waar mogelijk een hapje mee eten, ook logeren behoort tot de mogelijkheden. HGH is een open en gastvrij huis.

In-en uitsluitingscriteria

Insluitingscreteria : Kwetsbare ouderen met een zorgvraag vanaf zzp 4  en cliënten met een tijdelijke zorgvraag.

Uitsluitingscriteria : 

- indien de cliënt zijn verplichtingen uit hoofde van de woon - service overeenkomst niet nakomt. 

- indien door een deskundige is vastgesteld dat het medisch en of sociaal niet meer verantwoord is dat de cliënt verzorging blijft ontvangen in zijn eigen appartement. 

- ingeval de cliënt om welke reden dan ook geen geïndiceerde zorg meer ontvangt , die wordt uitgevoerd door verhuurder of wel de zorgverlener,  dan wel de cliënt weigert daarbij zijn medewerking te verlenen.

- ingeval dat de cliënt agressief gedrag ( fysiek,verbaal, non-verbaal waardoor de veiligheid van andere cliënten en het personeel niet meer gewaarborgd kan worden) en/of zich bij herhaling niet houdt aan de huisregels van de verhuurder.

- ingeval de cliënt voor of bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste of onvoldoende gegevens heeft verstrekt , terwijl aannemelijk is dat verhuurder deze overeenkomst niet zou zijn aangegaan indien deze bekend was met de juiste en volledige gegevens.

Het Gouden Hart Hoofdkantoor

Ingang Prinsenstraat -  8261  JX KAMPEN

0682419127/ 0653496474  
info@hetgoudenhart.nl

KvK 60379332

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Wij waarderen uw privacy, lees ons Privacyreglement