Hart voor de zorg

 

Wij bieden 24 uur per dag intensieve zorg aan kwetsbare ouderen zowel somatische als psychogeriatrische zorg vanuit minimaal zorgzwaarte pakket 4 in een kleinschalige woonomgeving. Ons vaste gekwalificeerde zorgteam bestaat uit mensen met een gouden hart en hebben tijd en aandacht voor u.  Ook als u gaandeweg meer zorg nodig heeft kunt u bij ons blijven wonen. Alleen wanneer het vanuit medische of veiligheidsoogpunt onverantwoord is kunnen wij geen passende woonomgeving bieden.Wij werken volgens de landelijk geldende Normen voor Verantwoorde Zorg. De afspraken leggen wij vast in het zorgplan die wij regelmatig met u bespreken. Een goede communicatie met de familie vinden wij zeer belangrijk, zij kennen de bewoners als geen ander.  In overleg met u stemmen wij de zorg en dienstverlening af op de persoonlijke wensen en behoeften.

Kwaliteit 

 

Kwaliteit en waarborging van zorg is essentieel voor HGH. Wij werken nauw samen met andere disciplines zoals o.a. een huisarts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een specialist ouderengeneeskunde. In het MDO evalueren wij met u periodiek de zorg - en dienstverlening en stellen zo nodig het zorgplan bij. De tevredenheid van u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger is voor ons van essentieel belang voor de kwaliteitsborging. Jaarlijks vindt er een cliënttevredenheidsonderzoek plaats wat ons in staat stelt om de zorg en dienstverlening te bewaken en te evalueren. HGH is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg (NEVEP) en voldoet aan NEVEP klasse 1 ISO/HKZ.

Mantelzorgers

 

Kwaliteit van leven is essentieel voor een ieder. Dit geldt ook voor u als familie/mantelzorger. U krijgt te maken met een nieuwe situatie. Het bezoeken van uw partner, vader of moeder staat niet meer in het teken van regelen en zorgen  maar meer van het gezellig samen zijn. Als familie geeft u aan waar u bij betrokken wilt worden en deze afspraken leggen wij vast in het zorgplan. Hierdoor  ontstaat er een samenwerking tussen mantelzorgers, bewoners en onze zorgprofessionals en kunnen wij samen de kwaliteit van leven waarborgen!

Het Gouden Hart Hoofdkantoor

Ingang Prinsenstraat -  8261  JX KAMPEN

0682419127/ 0653496474  
info@hetgoudenhart.nl

KvK 60379332

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle

Wij waarderen uw privacy, lees ons Privacyreglement