Zijn bewoners telefonisch bereikbaar?

13 mei 2020

Bewoners kunnen in hun studio of appartement gebruikmaken van een eigen telefoon en worden daarbij indien nodig geholpen. Het telefoneren naar ons zorghuis is vrijblijvend. Op de locatie is 24 uur per dag zorg aanwezig en dringende zaken kunnen altijd gemeld worden.