Onze zorg

Prettig leven, zoals u gewend bent.

We zijn er voor mensen die kwetsbaar ouder worden. Op onze sfeervolle locaties bieden we niet alleen intensieve zorg, maar ook persoonlijke aandacht en service om ervoor te zorgen dat ouderen een prettig leven kunnen leiden, zoals ze dat gewend zijn. Het zit ‘m in de kleine dingen en het verschilt per persoon. Een bloemetje op de kamer, een lekkere espresso op het terras of een bezoekje aan de pedicure. Prettig leven is voor iedereen anders. Ons doel is om onze bewoners zich echt thuis te laten voelen.

Zorg op afstand of 24/7 intensieve zorg

We bieden ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische uitdagingen een sfeervolle, veilige en vertrouwde omgeving om te wonen en te leven. Op onze locaties hebben we verschillende mogelijkheden. Van zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7 intensieve zorg en begeleiding. Is er tijdelijke zorg nodig na een ziekenhuisopname en is naar huis gaan niet mogelijk? Of moet de mantelzorger echt even op adem komen? Wij bieden de mogelijkheid om in alle rust te herstellen of tot rust te komen in een volledig ingericht en van alle gemakken voorzien appartement. Zolang als dat nodig is. We zijn prima ingericht voor respijtzorg, herstelzorg, revalidatie en palliatieve zorg.

Persoonlijke zorg begint bij elkaar leren kennen

Prettig leven zit in kleine dingen en is voor iedereen anders. Welke dagbesteding heeft de voorkeur? Welk eten vindt iemand lekker? En hoe laat wil de persoon in kwestie het liefst opstaan? Maar juist ook wat zijn die kleine dingen die het leven fijn maken. Een bosje bloemen op de kamer, een bezoekje aan de kapper of pedicure, een lekkere cappuccino of een wijntje in de zon op het terras. Belangrijke informatie die ervoor zorgt dat onze cliënten zo kunnen blijven leven als ze gewend zijn. Daarom willen we onze bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We verdiepen ons in hun verleden, levensloop, in de leefgewoontes en soms gaan we eerst thuis kijken voordat iemand bij ons komt wonen. Ook maken we graag kennis met de familie. Elk appartement is gestoffeerd en met eigen meubilair in te richten en soms kunnen huisdieren zelfs meeverhuizen. Op die manier creëren we een echt thuis.

Samen maken we heel veel mogelijk

Wij vinden het belangrijk om ouderen die kwetsbaar ouder worden een beschermend en warm thuis te geven. Dat betekent sfeervolle en kleine locaties waar onze medewerkers, bewoners en familie elkaar goed kennen. Als zorgprofessionals zijn wij natuurlijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze zorg. Maar we kunnen het niet alleen. Onze kleine teams werken daarom intensief samen met externe zorgverleners, vrienden, vrijwilligers, familie en – misschien wel het belangrijkste – de bewoners. We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen bewoners, familie en onze medewerkers. Dit ondersteunen wij door middel van het digitale portaal CarenZorgt. Met CarenZorgt krijgen alle betrokkenen online inzicht in de agenda, de dagelijkse zorgrapportages en het zorgleefplan. Daarnaast kunnen familie en overige betrokkenen berichten sturen naar onze medewerkers. Zo houden we elkaar gemakkelijk op de hoogte en maken we samen heel veel mogelijk. 

Open en gastvrij

We hebben graag veelvuldig persoonlijk contact met familie en naasten en u bent altijd welkom. Ook is het in overleg met de locatiemanager mogelijk om wanneer dit nodig is te blijven overnachten. Daarnaast kunt u tevens mee-eten of meedoen aan activiteiten. Waar het ons om gaat is: een prettige leefsituatie creëren voor uw naaste, of het nu gaat om langdurig verblijf, respijtzorg of een logeerverblijf. We creëren een veilige, warme omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen de bewoners, maar ook familie, vrienden, medewerkers en vrijwilligers. Ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten of om een kopje koffie te komen drinken. In onze locaties zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals woonkeukens, sfeervolle huiskamers en fijne serres.

Het zorgleefplan

Voor iedere bewoner is uiterlijk zes weken nadat de bewoner bij ons is komen wonen een persoonlijk zorgleefplan beschikbaar. Zaken als medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten worden binnen de eerste 24 uur vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld in samenspraak met de bewoner en diens naasten. Belangrijk is dat zij zich in het plan en de bijbehorende doelen herkennen. De wensen en behoeften van de bewoner, zijn onze belangrijkste uitgangspunten. We houden rekening met het normale dag- en nachtritme van de bewoner. De lunch en het diner kan samen worden genoten. Mensen die kiezen voor meer privacy, eten soms in het eigen verblijf. Ook familieleden zijn in overleg met de locatiemanager van harte welkom om aan te schuiven. De zorg sluit aan bij de belevingswereld en het dagelijks leven van de bewoners. We kijken daarbij vooral naar wat er nog wél mogelijk is. Een positieve kijk op het leven.

Activiteiten

Hoe onze bewoners de dag doorbrengen bepalen ze uiteraard zelf. Hobby’s, wandelen, muziek luisteren of een uitstapje maken: er zijn allerlei mogelijkheden. Activiteiten zorgen voor stimulering en behoud van vaardigheden. Wij ondersteunen bij de dagindeling en de activiteiten die onze bewoners – buitenshuis of binnenshuis – willen ondernemen. Van geheugenspelletjes, lezen in de woonkamer, winkelen, muziek of theater op locatie tot uitjes naar tulpenbollen. Is er sprake van dementie, dan bieden wij structuur. Ook is het mogelijk indien men dit leuk vindt, om in en om het huis actief te zijn bijvoorbeeld bij de maaltijdbereiding of tuinieren. Gasten zijn altijd welkom en kunnen waar mogelijk een hapje mee eten, ook logeren behoort tot de mogelijkheden.

Kwaliteit kan altijd beter

Wij gaan voor de hoogste kwaliteit van welzijn en zorg. Hiervoor werken we nauw samen met andere disciplines zoals o.a. een huisarts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een specialist ouderengeneeskunde. We hebben een eigen kwaliteitssysteem, gebaseerd op ISO 9001 en HKZ. Daarnaast werken we volgens de landelijk geldende Normen voor Verantwoorde Zorg. Vanuit onze organisatie en de dagelijkse praktijk streven we naar continue verbetering. Er is altijd aandacht voor ideeën en gesprekken en tijd om te leren van situaties, klachten en incidenten. Daar zijn we heel open over. U leest er bijvoorbeeld over in ons kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. Ook houden we ieder jaar een medewerkerstevredenheid onderzoek. Afgelopen jaren scoorden we tussen de 7.5 en de 8.