Onze zorg

Prettig leven, zoals u gewend bent.

We zijn er voor mensen die kwetsbaar ouder worden. Op onze sfeervolle locaties bieden we niet alleen intensieve zorg, maar ook persoonlijke aandacht en service om ervoor te zorgen dat ouderen een prettig leven kunnen leiden, zoals ze dat gewend zijn. Het zit ‘m in de kleine dingen en het verschilt per persoon. Een bloemetje op de kamer, een lekkere espresso op het terras of een bezoekje aan de pedicure. Prettig leven is voor iedereen anders. Ons doel is om onze bewoners zich echt thuis te laten voelen.

Zorg op afstand of 24/7 intensieve zorg

We bieden ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische uitdagingen een sfeervolle, veilige en vertrouwde omgeving om te wonen en te leven. Op onze locaties hebben we verschillende mogelijkheden. Van zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7 intensieve zorg en begeleiding. Is er tijdelijke zorg nodig na een ziekenhuisopname en is naar huis gaan niet mogelijk? Of moet de mantelzorger echt even op adem komen? Wij bieden de mogelijkheid om in alle rust te herstellen of tot rust te komen in een volledig ingericht en van alle gemakken voorzien appartement. Zolang als dat nodig is. We zijn prima ingericht voor respijtzorg, herstelzorg, revalidatie en palliatieve zorg.

Persoonlijke zorg begint bij elkaar leren kennen

Prettig leven zit in kleine dingen en is voor iedereen anders. Welke dagbesteding heeft de voorkeur? Welk eten vindt iemand lekker? En hoe laat wil de persoon in kwestie het liefst opstaan? Maar juist ook wat zijn die kleine dingen die het leven fijn maken. Een bosje bloemen op de kamer, een bezoekje aan de kapper of pedicure, een lekkere cappuccino of een wijntje in de zon op het terras. Belangrijke informatie die ervoor zorgt dat onze cliënten zo kunnen blijven leven als ze gewend zijn. Daarom willen we onze bewoners zo goed mogelijk leren kennen. We verdiepen ons in hun verleden, levensloop, in de leefgewoontes en soms gaan we eerst thuis kijken voordat iemand bij ons komt wonen. Ook maken we graag kennis met de familie. Elk appartement is gestoffeerd en met eigen meubilair in te richten en soms kunnen huisdieren zelfs meeverhuizen. Op die manier creëren we een echt thuis.

Samen maken we heel veel mogelijk

Wij vinden het belangrijk om ouderen die kwetsbaar ouder worden een beschermend en warm thuis te geven. Dat betekent sfeervolle en kleine locaties waar onze medewerkers, bewoners en familie elkaar goed kennen. Als zorgprofessionals zijn wij natuurlijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze zorg. Maar we kunnen het niet alleen. Onze kleine teams werken daarom intensief samen met externe zorgverleners, vrienden, vrijwilligers, familie en – misschien wel het belangrijkste – de bewoners. We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen bewoners, familie en onze medewerkers. Dit ondersteunen wij bij veel van onze locaties door middel van het digitale portaal CarenZorgt. Met CarenZorgt krijgen alle betrokkenen online inzicht in de agenda, de dagelijkse zorgrapportages en het zorgleefplan. Zo houden we elkaar gemakkelijk op de hoogte en maken we samen heel veel mogelijk. 

Open en gastvrij

We hebben graag veelvuldig persoonlijk contact met familie en naasten en u bent altijd welkom. Ook is het in overleg met de locatiemanager mogelijk om wanneer dit nodig is te blijven overnachten. Daarnaast kunt u tevens mee-eten of meedoen aan activiteiten. Waar het ons om gaat is: een prettige leefsituatie creëren voor uw naaste, of het nu gaat om langdurig verblijf, respijtzorg of een logeerverblijf. We creëren een veilige, warme omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Niet alleen de bewoners, maar ook familie, vrienden, medewerkers en vrijwilligers. Ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten of om een kopje koffie te komen drinken. In onze locaties zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals woonkeukens, sfeervolle huiskamers en fijne serres.

Het zorgleefplan

Voor iedere bewoner is uiterlijk zes weken nadat de bewoner bij ons is komen wonen een persoonlijk zorgleefplan beschikbaar. Zaken als medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten worden binnen de eerste 24 uur vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld in samenspraak met de bewoner en diens naasten. Belangrijk is dat zij zich in het plan en de bijbehorende doelen herkennen. De wensen en behoeften van de bewoner, zijn onze belangrijkste uitgangspunten. We houden rekening met het normale dag- en nachtritme van de bewoner. De lunch en het diner kan samen worden genoten. Mensen die kiezen voor meer privacy, eten soms in het eigen verblijf. Ook familieleden zijn in overleg met de locatiemanager van harte welkom om aan te schuiven. De zorg sluit aan bij de belevingswereld en het dagelijks leven van de bewoners. We kijken daarbij vooral naar wat er nog wél mogelijk is. Een positieve kijk op het leven.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn belangrijk. Samen vormen ze een netwerk; de een helpt met de was, de ander doet de boodschappen, een derde is chauffeur. Zo’n sociaal netwerk geeft degene die zorg nodig heeft een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid. Dit sociale netwerk wordt tijdens opname in kaart gebracht en waar nodig worden doelen opgenomen in het zorgplan. Hierbij is aandacht voor de mantelzorg van belang. Mantelzorger zijn is soms zwaar. Onze verpleegkundigen adviseren en ondersteunen hierin waar nodig.

Activiteiten

Hoe onze bewoners de dag doorbrengen bepalen ze uiteraard zelf. Hobby’s, wandelen, muziek luisteren of een uitstapje maken: er zijn allerlei mogelijkheden. Activiteiten zorgen voor stimulering en behoud van vaardigheden. Wij ondersteunen bij de dagindeling en de activiteiten die onze bewoners – buitenshuis of binnenshuis – willen ondernemen. Van geheugenspelletjes, lezen in de woonkamer, winkelen, muziek of theater op locatie tot uitjes naar tulpenbollen. Is er sprake van dementie, dan bieden wij structuur. Ook is het mogelijk indien men dit leuk vindt, om in en om het huis actief te zijn bijvoorbeeld bij de maaltijdbereiding of tuinieren. Gasten zijn altijd welkom en kunnen waar mogelijk een hapje mee eten, ook logeren behoort tot de mogelijkheden.

De hoogst mogelijke kwaliteit

Wij gaan voor de hoogste kwaliteit van welzijn en zorg. Daarom werken we met een kwaliteitssysteem waarmee locaties zelf op gestructureerde wijze kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Het kwaliteitssysteem kent onder andere zelf-audits, een digitaal verbeterplan, interne audits en het gebruik van een kwaliteitshandboek. Iedere locatie wordt bij het werken aan kwaliteit ondersteund door een kwaliteitsadviseurs. Ook kunnen zorgverleners gebruik maken van de Vilans protocollen en is Korian lid van branchevereniging Actiz. Naast interne toetsingen (audits), worden er ook frequent externe audits afgenomen door CIIO. Hierdoor beschikken al onze locaties over het ISO 9001 certificaat, dé norm voor kwaliteitsmanagement. Voor nieuwe locaties geldt dat zij ongeveer vier maanden na oplevering getoetst worden.

Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid blijft een doorlopend proces waardoor we continue verbeteringen doorvoeren die echt bijdragen aan het levensgeluk van onze bewoners en cliënten.

Voor meer informatie over hoe wij aan kwaliteit werken verwijzen we u naar ons kwaliteitsverslag.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is er voor iedereen die zorg ontvangt vanwege een psychogeriatrische aandoening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan deze inschakelen voor advies en bijstand bij vragen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder, en in het speciaal vragen die gaan over onvrijwillige zorg. Dat is vaak iets wat iemand wil maar niet mag, of niet wil maar wel moet.

De functie van de CVP Wzd ligt vast in de wet. Hoe wij werken, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader van de Landelijke Faciliteit ( https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/ )

De CVP-ers zijn in dienst van vier verschillende organisaties, maar werken op eenzelfde manier. De cliëntenvertrouwenspersoon:

  • Luistert naar u.
  • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling.
  • Helpt bij het helder krijgen van het probleem.
  • Geeft informatie en uitleg over uw rechten.
  • Kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem.
  • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht.

Daarnaast bezoeken zij regelmatig locaties en, indien mogelijk, sluiten zij aan bij een familieavond. Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.