Hoe het werkt

Prettig kennis te maken

Wat wordt het nieuwe thuis van uzelf, uw partner, vader, moeder, vriend of familielid? Het is een moeilijke beslissing. Wij helpen daar graag bij, door zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en advies te geven. En misschien nog wel belangrijker: door u de sfeer te laten proeven op een van onze locaties en te luisteren naar uw verhaal. U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding bij één van de locaties van Het Gouden Hart.

Indicaties en vergoedingen

Het Gouden Hart werkt in principe met Zorgprofielen VV (voorheen ZorgZwaartePakketten) 4, 5 en in overleg 6. Maar, we willen er graag zijn voor iedereen die kwetsbaar ouder wordt. Voor mensen met zowel lichamelijk uitdagingen als psychogeriatrische problematiek. De mate en vorm van indicaties en vergoedingen varieert sterk.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een deel vergoed en komt een deel voor eigen rekening. Wanneer iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, kan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onderzoeken of degene in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van Wlz-zorg is dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Het CIZ geeft op basis van de zorgbehoefte vervolgens een indicatie af die bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Tijdelijke zorg kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wlz of uit een persoonsgebonden budget (pgb). U mag altijd gewoon contact met ons op nemen. Dan kijken we naar de persoonlijke situatie en wat mogelijk is. Op basis hiervan kunnen we snel aangeven wat vergoed wordt en wat voor eigen rekening komt.   

Woon-servicekosten

Bij het Gouden Hart betaalt u maandelijks een all-in tarief. De prijzen zijn vaste bedragen per maand, onafhankelijk van de hoeveelheid zorg die nodig is, wat er ook gebeurt. De servicekosten zijn vast € 1.250,- per maand en de huur varieert van € 575,- tot € 1.750,- per maand, afhankelijk van de grootte en de ligging van het appartement. Deze twee componenten vormen samen het all-in tarief voor woon-servicekosten.   

De verhuizing

We willen onze toekomstige bewoners en hun familie zo goed mogelijk leren kennen. We verdiepen ons eerst in hun levensloop en in de leefgewoontes en brengen de benodigde zorg in kaart. Soms gaan we ook vooraf even thuis op bezoek. Dan pas volgt de verhuizing. Dit doen we om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het leven dat men gewend is bij ons zoveel mogelijk door kan gaan. Elk appartement is gestoffeerd en met eigen meubilair in te richten en in bepaalde gevallen kunnen huisdieren zelfs meeverhuizen. Op die manier creëren we een echt thuis.

Uw privacy

De privacy van onze bewoners is gewaarborgd. Er wordt dus nooit informatie aan derden gegeven. We delen uiteraard wel medische gegevens in het belang van de gezondheid. Vertrouwelijke gesprekken voeren we in afgeschermde ruimtes en wij zorgen voor een duidelijke structuur waarin bewoners zich prettig voelen. Tevens voldoen wij als organisatie aan de AVG verplichte organisatorische en technische maatregelen, u leest hierover meer in onze Privacyverklaring.