Hoe het werkt

Prettig kennis te maken

Wat wordt het nieuwe thuis van uzelf, uw partner, vader, moeder, vriend of familielid? Het is een moeilijke beslissing. Wij helpen daar graag bij, door zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en advies te geven. En misschien nog wel belangrijker: door u de sfeer te laten proeven op een van onze locaties en te luisteren naar uw verhaal. U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding bij één van de locaties van Het Gouden Hart.

Indicaties en vergoedingen

Het Gouden Hart werkt in principe met Zorgprofielen VV (voorheen ZorgZwaartePakketten) 4, 5 en in overleg 6. Maar, we willen er graag zijn voor iedereen die kwetsbaar ouder wordt. Voor mensen met zowel lichamelijk uitdagingen als psychogeriatrische problematiek. De mate en vorm van indicaties en vergoedingen varieert sterk.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een deel vergoed en komt een deel voor eigen rekening. Wanneer iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, kan het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onderzoeken of degene in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van Wlz-zorg is dat iemand blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Het CIZ geeft op basis van de zorgbehoefte vervolgens een indicatie af die bepaalt hoeveel en welke zorg er nodig is. Er is daarbij sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, deze wordt bepaald en uitgevoerd door het CAK. Dat is wettelijk zo geregeld. De eigen bijdrage, volgens het lage tarief, is gekoppeld aan het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het CAK heeft bepaald dat uw eigen bijdrage volgens het lage tarief in 2024 minimaal €200,40 per maand en maximaal €1.052,20 per maand is.

Een overzicht en toelichting op het VPT en aanvullende diensten en services voor als u nieuw bij ons komt wonen vindt u hier.

Tijdelijke zorg kan gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wlz of uit een persoonsgebonden budget (pgb). U mag altijd gewoon contact met ons op nemen. Dan kijken we naar de persoonlijke situatie en wat mogelijk is. Op basis hiervan kunnen we snel aangeven wat vergoed wordt en wat voor eigen rekening komt.   

Wijkverpleging

De bewoners van Het Gouden Hart kunnen zowel een wijkverpleging ofwel een WLZ indicatie hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld echtparen samen kunnen blijven wonen met een verschillende zorgvraag. Elke locatie heeft een eigen zorgteam bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden die beide groepen bedienen. De HBO verpleegkundigen bewaken of de indicatie nog toereikend is en passen deze zo nodig aan. Hierdoor kunnen we binnen de in -en exclusie criteria een vorm van levensloopbestendig wonen aanbieden. Er wordt gewerkt met een vaste huisarts, die ondersteund wordt door een specialist ouderengeneeskunde (SO) waar nodig.

De financiering

De huur- en verblijfskosten (woonkosten) zijn voor eigen rekening. Het uiteindelijke bedrag van de woonkosten hangt af van de locatie, de grootte en de ligging van het appartement. Appartementen voor echtparen vallen bijvoorbeeld in de hoogste prijscategorie, mede door de grootte van het appartement. De prijzen zijn vaste bedragen per maand, onafhankelijk van de hoeveelheid zorg die nodig is, wat er ook gebeurt. De prijs is opgebouwd uit servicekosten en huurkosten.   

Rekenvoorbeeld
Bent u benieuwd naar de uiteindelijke totaalkosten? Of naar een vergelijking van woon- en zorgkosten met een reguliere woonzorginstelling? Bekijk hier dan enkele rekenvoorbeelden.

De verhuizing

We willen onze toekomstige bewoners en hun familie zo goed mogelijk leren kennen. We verdiepen ons eerst in hun levensloop en in de leefgewoontes en brengen de benodigde zorg in kaart. Soms gaan we ook vooraf even thuis op bezoek. Dan pas volgt de verhuizing. Dit doen we om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het leven dat men gewend is bij ons zoveel mogelijk door kan gaan. Elk appartement is gestoffeerd en met eigen meubilair in te richten en in bepaalde gevallen kunnen huisdieren zelfs meeverhuizen. Op die manier creëren we een echt thuis.

Uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om conform de regels van AVG. Hoe wij met persoonsgegevens omgaan leest u in onze privacyverklaring (.pdf).