Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat er allerlei vragen in u opkomen over het wonen en de zorg in een van onze zorgvilla’s. Misschien vindt u hier al een antwoord.

Bezoek

Bewoners kunnen in hun studio of appartement gebruikmaken van een eigen telefoon en worden daarbij indien nodig geholpen. Het telefoneren naar ons zorghuis is vrijblijvend. Op de locatie is 24 uur per dag zorg aanwezig en dringende zaken kunnen altijd gemeld worden.

Bezoek is altijd welkom. Als eerste contactpersoon vanuit de familie krijgt u een eigen tag om het gebouw te betreden en uw geliefde te bezoeken. Wij willen u wel vragen om rekening te houden met het welzijn en de rust van de bewoners. Wilt u blijven overnachten? De locatiemanager informeert u graag over de mogelijkheden.

Wij houden geen vaste rusttijden aan. Na de lunch lassen veel van onze bewoners echter een rustmoment in, waarbij ze vrij zijn om deze in de gezamenlijke huiskamer of in hun eigen appartement door te brengen.

In overleg met de locatiemanager zijn huisdieren welkom op onze locaties. In de zorgstudio’s voor herstelzorg is het echter niet mogelijk huisdieren te houden. Voor het bezoek geldt: honden zijn welkom, maar zou u deze willen aanlijnen wanneer u de locatie binnentreedt?

Financiering

Binnen locaties van Het Gouden Hart is een zorgindicatie niet noodzakelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden, van zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7 intensieve zorg en begeleiding. Heeft u zorg nodig dan is een zorgindicatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz vanaf zorgprofiel VV04) ) nodig. De zorgkosten worden vanuit de Wet Langdurige Zorg vergoed via het zorgkantoor. Voor het gebruik van het zorgbudget betaalt u een wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebaseerd op het zogenaamde lage tarief. De vanaf woonkosten van onze luxe appartementen liggen tussen de € 2.200 en € 2.900 per maand. Het uiteindelijke bedrag hangt af van de locatie en grootte van het appartement.

De woonkosten bestaan uit de huur voor het appartement, gebaseerd op o.a. de grootte en ligging. Onder de servicekosten vallen alle kosten voor services en diensten die u bij ons ontvangt, zoals drankjes, de maaltijden en de wasvoorziening van beddengoed en handdoeken. Uw persoonlijke uitgaven vallen hier niet onder.

Voorzieningen

Wij eten het liefst gezamenlijk. Deze gezamenlijke maaltijden zijn belangrijke momenten om elkaar te leren kennen en bij te praten. Ook voor onze zorgteams is dit een fijn moment om te zien en te vragen of wij nog steeds de juiste zorg en service bieden.

Voor het bezoek staat altijd koffie en thee klaar. Het is ook mogelijk dat bezoek, tegen een vergoeding, blijft voor de lunch of warme maaltijd. Als u ons dit op tijd van tevoren laat weten, zorgen wij dat wij een maaltijd voor u hebben. De locatiemanager informeert u graag over de kosten en hoever u dit van tevoren moet aangeven.

Beddengoed en handdoeken verzorgen wij. Afhankelijk van de locatie kan de persoonlijke was op locatie zelf gedaan worden. Sommige locaties hebben de mogelijkheid een eigen wasmachine te plaatsen in het appartement, andere locaties bieden de mogelijkheid dit extern te laten verzorgen. Op een aantal locaties wordt ook de persoonlijke was door onze medewerkers verzorgd. Wilt u weten wat de wasvoorzieningen zijn van de locatie van uw interesse? Vraag dit dan na wanneer u contact met ons opneemt of op bezoek komt voor een bezichtiging.

Zorg en welzijn

In het zorgplan vertalen we de levensgeschiedenis, leefgewoontes en wensen van onze bewoners in een aanpak waardoor we hen de meest passende zorg én welzijn kunnen bieden. En vooral een prettig leven, zoals ze dat gewend zijn. Voordat een bewoner bij ons komt wonen, leren we hem of haar dan ook zo goed mogelijk kennen. We stellen flink wat vragen. Wat was en is belangrijk voor u? Hoe ziet uw dagritme eruit? Wat eet u als ontbijt? Hoe staat u in het leven, waar gelooft u in en wat is voor u de zin van het leven? Wie zijn uw vrienden en uw familie? Wat kunt u allemaal nog zelf? Het zorgplan bespreken wij ook tijdens het verblijf regelmatig met de bewoners en hun naasten.

Elke locatie biedt een wisselend activiteitenprogramma met diverse binnen- en buitenactiviteiten. De activiteiten worden afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Onze bewoners zijn vrij om ideeën en suggesties aan te dragen. Beweging en muziek zijn vaste onderdelen van het programma. Familieleden zijn van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit en ideeën / suggesties worden zeer op prijs gesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager.

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij alle gegevens over een bewoner vast. Dit systeem is dienend aan de werkwijze van onze medewerkers. Het helpt ons vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg. Tevens helpt het ons de zorgverlening te monitoren door middel van rapportages op zorgdoelen. De gegevens vanuit het ECD kunnen eenvoudig naar het zorgplan worden vertaald.

Omdat wij het belangrijk vinden de familie goed te informeren over het dagelijks leven in Het Gouden Hart, de geboden zorg en gemaakte afspraken, werken wij met Carenzorgt. Carenzorgt is een veilige en gebruiksvriendelijke online omgeving, waar naasten toegang kunnen krijgen tot belangrijke onderwerpen uit het zorgdossier van hun dierbare (ECD). Zo hebben naasten eenvoudig en op ieder moment van de dag inzicht in de zorg die geboden wordt en de voortgang ervan. De informatie in het ECD waar u toegang toe krijgt betreft:
  • Het actuele zorgplan.
  • Oude zorgplannen die gearchiveerd zijn.
  • De rapportages die door de medewerkers geschreven worden over de voortgang van de zorg en het welzijn van uw dierbare.
  • De kalender waarin de belangrijkste afspraken genoteerd worden. Bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts, de fysiotherapeut, de kapper, etc.

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. De naam van die verzekeraar komt vaak terug in de naam van het zorgkantoor. Het zorgkantoor werkt echter zelfstandig en heeft andere taken dan de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorg van volwassenen met een indicatie voor de Wlz. Het zorgkantoor:
  • Sluit contracten met zorgaanbieders die Wlz-zorg bieden.
  • Zorgt ervoor dat u de Wlz-zorg krijgt die u nodig heeft.
  • Toetst of u Wlz-zorg thuis kunt krijgen als u dat wilt.
  • Toetst of u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt krijgen als u dat wilt.
  • Stelt uw pgb beschikbaar als u daarvoor in aanmerking komt.
Het zorgkantoor beoordeelt niet of u recht heeft op Wlz-zorg. Dat doet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. In welke gemeente u woont, bepaalt dan ook onder welk zorgkantoor u valt. Onze locaties werken samen met verschillende zorgkantoren. Bekijk hier de lijst van de verschillende zorgkantoren van Zorgverzekeraars Nederland.

Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.

Overig

In verband met onze WNT verplichting (Wet Normering Topinkomens) zijn we geacht om publicaties omtrent de inkomens van top functionarissen te publiceren. Hierbij het document voor Het Gouden Hart BV voor 2019.

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, doen wij er alles aan dit snel op te lossen. In sommige gevallen groeit onvrede echter uit tot een klacht. Ook dat lossen we graag samen in goed overleg op. Maak hiervoor gerust een afspraak met uw locatiemanager. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie . Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.