Over ons

Prettig leven zoals u gewend bent

Wij geloven in een kleinschalige aanpak van zorg. Dat is niet alleen persoonlijker en prettiger. Hierdoor zijn we ook een stuk slagvaardiger en kunnen we beter maatwerk leveren. We zijn groot genoeg om waar nodig gespecialiseerde zorg te bieden en klein genoeg om onze bewoners en cliënten echt te kennen.

Persoonlijke begeleiding voor cliënten die extra zorg nodig hebben

Onze geschiedenis

Het Gouden Hart is ontstaan met als doel om wonen en zorg voor ouderen beter én betaalbaarder te maken. Er wordt geïnvesteerd in mensen die voor de bewoners het verschil maken. Doordat de zorg efficiënt wordt georganiseerd, zijn er op onze locaties altijd genoeg medewerkers beschikbaar voor persoonlijke zorg en service. Want het zijn ook de kleine dingen die onze bewoners gewend zijn, die voor hen een prettig leven maken: een advocaatje bij de koffie, hun favoriete wijn of de bloemen van het seizoen.

Onderdeel van Korian Nederland

Het Gouden Hart is met trots onderdeel van Korian Nederland. De Korian Groep is één van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor welzijn, zorg en ondersteuning van ouderen in Europa. Vanuit de basiswaarden initiatief, vertrouwen en verantwoordelijkheid, bieden wij positieve zorg op maat, met een sterk kleinschalig en lokaal karakter. Hierbij gaan we verder dan de dagelijkse medische zorg. Met onze persoonlijke en positieve aanpak staat de kwaliteit van leven van onze bewoners altijd centraal. Voor ons en onze cliënten betekent de verbondenheid met Korian een solide financiële basis en uitwisseling van kennis en ervaring. 

Met Het Gouden Hart, Stepping Stones, Dores Herstelzorg, Rosorum en Hestia Zorg bieden wij een breed aanbod van kleinschalige zorgconcepten in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen de Korian Groep hebben we een MVO-strategie ontwikkeld, om zo een voortdurend verbeteringsproces tot stand te kunnen brengen op basis van onze waarden. We hebben ons geëngageerd aan 15 verbintenissen, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Meer weten? Download onze MVO brochure.

De cliëntenraad

De kwaliteit van het eten, het activiteitenaanbod en de temperatuur in het appartement. Vriendelijkheid van het personeel en communicatie met contactpersonen. Een greep uit zaken waarin de cliëntenraden medezeggenschap hebben. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Een rol die verankerd is in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen 2018 (wmcz). In deze wet is vastgelegd op welke manier de cliëntenraden de belangen van de bewoners behartigen. Op het gebied van welzijn, wonen en kwaliteit van zorg geven zij gevraagd en ongevraagd advies, of hun wordt instemming gevraagd. Ze praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Samen waarborgen we het woonplezier van de bewoners.

Lokale en centrale cliëntenraad
Een aantal locaties van Het Gouden Hart hebben een eigen cliëntenraad. Bij de overige locaties zijn we druk bezig deze samen te stellen. De cliëntenraad bestaat uit bewoners en/of contactpersonen van een locatie, vaak familieleden van de bewoners. Bij sommige locaties heet de cliëntenraad ook wel ‘cliëntenpanel’ of kortweg ‘CR’.

Daarnaast is er ook een centrale cliëntenraad (CCR) op landelijk niveau. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de verschillende zorgconcepten van Korian Nederland. De CCR praat over zaken die de zorglocaties overstijgen, en bespreekt dit met de directie van Korian Nederland. De lokale cliëntenraad praat met de locatiemanager.


Meer informatie over de taken en mooie praktijkvoorbeelden vindt u in deze brochure. Of lees het jaarverslag 2020 van de CCR om een goede indruk te krijgen van de activiteiten van het afgelopen jaar.


Contact met de centrale cliëntenraad
Vragen, ideeën of suggesties voor de centrale cliëntenraad? Stuur een e-mail naar cr@korian.nl

Wat vinden onze cliënten en hun naasten?

We doen natuurlijk ons best om de zorg te bieden zoals we dat voor ogen hebben. Zijn we op de goede weg? Dat is aan de bewoners en hun familie. Zij kunnen daar namelijk het best over oordelen. Daarom delen we graag hun ervaringen met u. Deze hebben zij geplaatst op Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg.