Privacybeleid

Goed omgaan met gegevens

Wie zijn we

Bij uw bezoek aan deze website slaan wij anoniem gegevens op om onze diensten en websites te verbeteren. We vertellen u graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee doen.

Welke informatie slaan wij op?

Functionele cookies

Om de site goed te laten werken, gebruiken we sessie-cookies. Anders kan de site uw voorkeuren niet opslaan, zoals taalinstellingen. Of u kunt niet inloggen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van de site te verbeteren. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem en delen we niet met andere gebruikers van Google Analytics of diensten van Google. Ook IP-adressen zijn gemaskeerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hieronder een uitleg van de verschillende cookies:

_ga: Verloopt na 2 jaar; om gebruikers te onderscheiden.

_gid: Verloopt na 24 uur; om gebruikers te onderscheiden.

_gat: Verloopt na 1 minuut; om aanvragen naar de Analytics server te beperken.

Wisepops

Om de gebruikerservaring te vergroten gebruiken we Wisepops. We geven de bezoeker hiermee ondersteunende informatie over diversen. Gegevens die we hiervoor opslaan zijn anoniem, en delen we niet met derden.

wisepop: Gebruikers te onderscheiden

wisepop_visits: Registreert het aantal bezoeken

wisepop_session: Houd de sessie van gebruiker anoniem bij

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt ons geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Of stel uw internetbrowser zo in dat hij cookies blokkeert. De meeste browsers leggen uit hoe dat moet in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Google Chrome
Blokkeer cookies in Google Chrome

Microsoft Internet Explorer
Blokkeer cookies in Internet Explorer

Microsoft Edge
Blokkeer cookies in Microsoft Edge

Firefox
Blokkeer cookies in Firefox

Apple Safari
Blokkeer cookies in Apple Safari

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze cookieverklaring. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens)

Contactdetails

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Het Gouden Hart
Postbus 2010
6802 CA Arnhem
Nederland
Website: www.hetgoudenhart.nl
E-mail: naar info@hetgoudenhart.nl
Telefoonnummer: 085 – 80 87 020